Graubünden Ferien Schweiz

Café Rumantsch

Alle zwei Wochen!

Ena purscheida dalla Lia Rumantscha

La Lia Rumantscha promova igl lungatg discurria an diversas vischnancas rumantschas e bilingas digl Grischun. Ella organisescha regularmaintg inscunters per indigens e per persungas tgi amprendan u tgi discorran gio bagn rumantsch.

Igl Café Rumantsch è gio tradiziun an Surmeir, el vign purschia igl tschintgavel onn cun grond success. Igl Café Rumantsch ò li dus gedas agl meis, mintgamai la mesemda dallas 16.00-17.00 an diversas ustareias an Surses ed an Val Alvra. A l’antschatta referescha ena persunga curtamaintg dad en tema e siva vign discuto e baito an ampernevla cumpagneia.

Igl Café Rumantsch promova schibagn igl barat tranter indigens e novarrivos scu er igls antops tranter Sursetters e persungas dalla Val Alvra.

Café Rumantsch

Information

Offen für alle
Gratis für alle / Freier Eintritt

Kontakt

Website http://www.liarumantscha.ch/

7460 Savognin

Savognin Bivio Albula

Jetzt entdecken

Wir verwenden Cookies und Tracking-Technologien gemäss unserer Datenschutzerklärung, um Ihnen das beste Web-Erlebnis zu bieten. Zur Datenschutzerklärung